Khởi động dự án “Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trường học và cộng đồng ven biển tỉnh Quảng Nam”

Sáng ngày 27/02/2014, tại Thành phố Tam Kỳ diễn ra Hội thảo khởi động dự án “Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trường học và cộng đồng ven biển tỉnh Quảng Nam” do tổ chức SEEDS Asia - Nhật Bản tài trợ

Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh

Sáng ngày 20/12/2012, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng – Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà dẫn đầu có chuyến làm việc với tỉnh Quảng Nam về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình Tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Nam

Hội nghị tập huấn “Cách tiếp cận Tổng hợp Sinh thái văn hóa và Phát triển Bền vững trong Quản lý lưu vực sông ở tỉnh Quảng Nam”

Từ ngày 11-14/12/2013 tại Thành phố Hội An; Trung tâm Đào tạo Đô thị quốc tế Hàn Quốc (IUTC), Chương trình Định cư người Liên hợp quốc (UNHABITAT), Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Chất lượng cao tỉnh Quảng Nam (CHRD) cùng phối hợp tổ chức khóa đào tạo về “Cách tiếp cận Tổng hợp Sinh thái văn hóa và Phát triển Bền vững trong Quản lý lưu vực sông ở tỉnh Quảng Nam”

Quản lý lưu vực và Bảo tồn đa dạng sinh học cần có sự đầu tư thích đáng

Trong 02 ngày 25-26/11 tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tổ chức Hội thảo Quản lý lưu vực sông và Bảo tồn đa dạng sinh học

Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Đánh giá giữa kỳ chương trình Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu tại Quảng Nam

Trong 02 ngày 23- 24/10, Đại sứ quán Đan Mạch cử Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá giữa kỳ Hợp phần thích ứng với BĐKH tại tỉnh Quảng Nam

Hội thảo góp ý Nghị định thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước

Trong hai ngày 21 và 22/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo phổ biến Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan; góp ý cho Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng  tổng hợp tài nguyên nước

Kiểm tra các công trình nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 2013; Công tác kiểm định an toàn đập và cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện năm 2013, Từ ngày 13/8/2013 đến ngày 04/9/2013, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Quảng Nam do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Thường trực Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn tỉnh), Công an tỉnh và BCH PCLB các địa phương nơi có công trình thủy điện tiến hành rà soát, kiểm tra đối với 25 công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh

Hội nghị trực tuyến an toàn hồ chứa nước

Ngày 29/8/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến An toàn hồ chứ nước, Hội nghị do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì; ở điểm cầu Quảng Nam Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cùng các Sở, ban, ngành trong tỉnh

Hội nghị tập huấn cơ chế tài chính chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 05/7/2013 tại UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức “Hội nghị Tập huấn cơ chế tài chính Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu” cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên