Chuyên gia dự án Wap làm việc tại Quảng Nam

Theo đề nghị từ Ban thư ký Liên minh Đất ngập nước về việc hợp tác và hỗ trợ  Chuyên gia tư vấn thực hiện tham vấn và xây dựng giai đoạn 3 của Chương trình Liên minh Đất ngập nước

Kiểm tra chất lượng nguồn nước các sông suối trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1457/UBND-KTN ngày 02/5/2012 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra và xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước các sông suối trên địa bàn tỉnh; Ngày 17 tháng 5 năm 2012, Đoàn làm việc do Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì gồm có ông Nguyễn Viết Thuận - Chi cục phó Chi cục BVMT, các chuyên viên Chi cục BVMT, phòng Khoáng sản, phòng Nước - Khí tượng thủy văn, đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đại diện phòng Cảnh sát môi trường - công an tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My về công tác bảo vệ môi trường trên các sông suối, hồ trên địa bàn huyện

Xây dựng bản đồ cảnh báo lũ của hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn với tỷ lệ 1:10.000

Ngày 19/5/2012, Ban chỉ huy PCLB tỉnh tổ chức buổi hội thảo báo cáo kết quả: “Xây dựng bản đồ cảnh báo lũ của hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn với tỷ lệ 1:10

Kiểm tra chất lượng nguồn nước các sông suối trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1457/UBND-KTN ngày 02/5/2012 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra và xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước các sông suối trên địa bàn tỉnh; Ngày 17/5/2012, Đoàn làm việc do Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì gồm có ông Nguyễn Viết Thuận - Chi cục phó Chi cục BVMT, các chuyên viên Chi cục BVMT, phòng Khoáng sản, phòng Nước - Khí tượng thủy văn, đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đại diện phòng Cảnh sát môi trường - công an tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My về công tác bảo vệ môi trường trên các sông suối, hồ trên địa bàn huyện

Thanh tra toàn diện một số công trình thủy điện

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với dự án thủy điện tại tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, ngày 15/5/2012 ông Nguyễn Văn Hà - Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ TN&MT, Trưởng đoàn, đã chủ trì buổi họp công bố Quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra của Đoàn

Hiện trường rò rỉ nước qua thân đập chính tại công trình thủy điện Sông Tranh 2

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 21/2/2011 đoàn công tác kiểm tra liên ngành UBND tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra hiện trường rò rỉ nước qua thân đập chính công trình thủy điện Sông Tranh 2

Tổ chức hội thảo hưởng ứng “Ngày Nước thế giới” năm 2012

Tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) tại Rio de Janeiro năm 1992

Tập huấn về xây dựng hệ thống thông tin lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Dự án “Tác động qua lại của việc sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn/miền Trung Việt Nam - LUCCI” tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức - BMBF - có sự tham gia của nhiều trường đại học và các tổ chức có liên quan trong và ngoài nước

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp huyện: Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nước, đề xuất các giải phảp bảo vệ môi trường nước huyện Núi Thành

Ngày 05/01/2012, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nước, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước huyện Núi Thành”

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bền vững đất ngập nước

Thực hiện kế hoạch Dự án “Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nước” (WAP) năm 2011, ngày 8/12/2011 Sở TN&MT tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bền vững đất ngập nước”