Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ năm 2019

Ngày 04/10/2019, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các cán bộ các huyện, thị xã, thành phố ven biển Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An

Triển khai Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2019-2025

Ngày 23/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020

Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, đề xuất và giải pháp

Ngày 24/9/2019, Sở Khoa học - Công nghệ tổ chức cuộc họp để nghe Viện địa lý - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam chủ trì thực hiện, chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài " Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, đề xuất và giải pháp"

Tình hình khai thác nguồn nước và cuộc họp giữa kỳ năm 2019

Ngày 27/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tình hình khai thác nguồn nước và cuộc họp giữa kỳ năm 2019 của Ban Điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

Ban điều phối Quốc gia về Quản lý Tổng hợp Vùng bờ

Ngày 31/7, Bộ TN&MT đã tổ chức Họp Ban điều phối thực hiện "Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày 20/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với các ngành liên quan về phương án đảm bảo hàng hải cảng Tam Hiệp

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh làm việc với các ngành liên quan về phương án đảm bảo hàng hải cảng Tam Hiệp

Núi Thành: Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6)

Hôm nay, Phòng TN&MT huyện đã phối hợp với UBND xã Tam Hòa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6), phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2019 và ra quân trồng rừng ngập mặn phân tán tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành

Dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 26/4/2019 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị góp ý hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045