Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh

Sáng 04/4/2012, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời quán triệt và triển khai Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Truy quét khai thác khoáng sản trái phép

Hiện nay theo thông tin từ các địa phương trên địa bàn huyện Bắc Trà My thì việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, mặc dù quy mô thăm dò, khai thác không lớn nhưng hầu hết các địa phương đều diễn ra tình trạng này

Truy quét tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Trà Leng, huyện Nam Trà My

Ngày 16/3/2012 Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 774/UBND-KTN giao Công an tỉnh chủ trì làm trưởng Đoàn kiểm tra phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nam Trà My tập trung tổ chức kiểm tra và truy quét hoạt động trái phép trên địa bàn xã Trà Leng, huyện Nam Trà My

Thanh tra, kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường tại các mỏ than đá trên địa bàn huyện Đại Lộc

Thực hiện nội dung Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/3/2011 và Công văn số 223/UBND-KTN ngày 20/1/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xử lý các tồn tại trong hoạt động khai thác than đá trên địa bàn huyện Đại Lộc, ngày 14/2/2012 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành những quy định pháp luật về hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với các đơn vị khai thác than đá trên địa bàn huyện Đại Lộc

Kiểm tra, truy quét khai thác vàng trái phép tại xã Tam Trà, huyện Núi Thành

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện; ngày 15/3/2012 Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện, Công an xã Tam Trà tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Trà Kon (bãi đầu sông Mùi), thôn 6, xã Tam Trà

Kiểm tra, truy quét và xử lý khai thác vàng trái phép

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý khoáng sản, ngày 9/3/2012 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Núi thành phối hợp cùng với Công an huyện, Công an xã Tam Thạnh tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực lòng hồ Phú Ninh, thuộc địa bàn xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành

Vụ việc Báo Dân trí có đăng trên trang Xã hội “Nghi xã bán đất, hàng trăm người dân đòi đốt xe đơn vị thi công” và Báo Người Lao Động có đăng “Xã nạo đất bán, dân nổi giận đòi đốt xe” xã Bình Phục, huyện Thăng Bình

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và địa phương kiểm tra việc Báo Dân trí có đăng trên trang Xã hội “Nghi xã bán đất, hàng trăm người dân đòi đốt xe đơn vị thi công” và Báo Người Lao Động có đăng “Xã nạo đất bán, dân nổi giận đòi đốt xe” xã Bình Phục, huyện Thăng Bình

Truy quét khai thac khoáng sản trái phép

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 07/CT-UBND, ngày 29/4/2011 về tăng cường công tác quản lý lâm khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Trà My, ngay sau tết nguyên đán, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp cùng các ngành, các địa phương tổ chức truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, đến nay đã tiến hành ở 04 xã Trà Nú, Trà Kot, Trà Đốc, Trà Tân, phá hủy 05 máy nổ, 05 láng trại, khoảng 600m2 bạc xanh, 300m ống nước, xử phạt hành chính 01 đối tượng

Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP và Quyết định số 2427/QĐ-TTg

Ngày 28/02/2012 UBND tỉnh có Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ và Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện Chương trình hành động cụ thể như sau: 1

Kết quả kiểm tra hoạt động khai thác, thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác BVMT các dự án khai thác tận thu Titan

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TNMT ngày 02/02/2012 của Phòng TN & MT huyện Núi Thành, ngày 08/02/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành chủ trì, phối hợp với Sư đoàn 372, Sư đoàn 315, Phòng TC-KH, Chi Cục thuế, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Vạn Tường, UBND xã Tam Quang, Tam Nghĩa kiểm tra hoạt động khai thác, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước và công tác bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác tận thu Titan trên địa bàn đối với Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai và Công ty CP TM & DV KHKT Trung Việt, kết quả như sau: Về công tác bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường: Tại các khu vực đã khai thác hết diện tích, hết thời hạn giấy phép các đơn vị đã san ủi mặt bằng và trồng cây xanh