Họp chuyên đề: Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lâm sản

Sáng ngày 04/5 Thường trực UBND tỉnh họp bàn chuyên đề công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lâm sản

Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trên địa bàn huyện Tây Giang

Ngày 18/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam kiểm tra hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng và hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng, thuộc đồi Z’lung, xã Atiêng, huyện Tây Giang

Bắc Trà My: Triển khai Phương án kiểm tra, chốt giữ các địa điểm thăm dò, khai thác khoáng sản

Chiều ngày 17/12/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp triển khai Phương án kiểm tra, chốt giữ các địa điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại bãi thiếc Nước Oa, Dương Hòa thuộc các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giác, Trà Giang; bãi vàng khu vực Núi Kẽm, Suối Tre thuộc thôn 4 xã Trà Kót và bãi vàng Cống Ba Bi, thôn 4, xã Trà Nú huyện Bắc Trà My

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ

Ngày 05/11/2015 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP (Nghị định 15) ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển

Chiều ngày 27/10/2015, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển

Nhìn lại công tác Quản lý Nhà nước về khoáng sản trong 12 năm qua

Quảng Nam nằm ở rìa phía Đông Bắc của khối nâng Kontum, tiếp giáp với đới uốn nếp Trường Sơn, có mặt các thành tạo địa chất từ Proterozoi sớm đến Đệ tứ

Huyện Bắc Trà My: Kiểm tra, truy quét khoáng sản tại khu vực Chóp Nón thuộc thôn 2, xã Trà Giác

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 08/8/2015, Phòng TN&MT huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị xã Trà Giác, xã Trà Sơn, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện và Phòng TN&MT tiến hành kiểm tra, truy quét tại khu vực Chóp Nón, thuộc Thôn 2, xã Trà Giác với kết quả cụ thể như sau: Tại khu vực Chóp Nón, thuộc thôn 2 xã Trà Giác Tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét phát hiện có 5 điểm thăm dò, khai thác khoáng sản vàng gốc trái phép

Xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên trên phạm vi cả nước

Từ ngày 6-7/8/2015, Đoàn công tác xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên của Tổng cục Thuế phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Bà Lê Thu Mai – Phó vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế làm trưởng Đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Kiểm tra thực địa các khu vực khoáng sản đưa vào đấu giá

Năm 2015, một số huyện đã đề xuất các khu vực khoáng sản cát, sỏi, đá, đất sét, đất san lấp để Sở TN&MT xem xét, tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Họp bàn tái cấu trúc công ty TNHH Vàng Phước Sơn

Chiều ngày 08/7/2015, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để giải quyết các đề xuất của các tổ chức tín dụng và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn về Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp