Huyện Bắc Trà My tổ chức kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép tại thôn 3b, xã Trà Giác

Ngày 12/9/2014, Phòng TN&MT huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) phối hợp với các ngành liên quan và điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị xã Trà Giác, Công an huyện và lực lượng của Phòng tiến hành kiểm tra, truy quét tại khu vực đồi keo của hộ ông Lê Ngọc Hùng thuộc thôn 3b, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My

Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/9/2014, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thay thế Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/10/2008 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012

Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với nhà máy xi măng Thạnh Mỹ

Ngày 31/8/2014 Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức chuyến thăm và làm việc với nhà máy xi măng Thạnh Mỹ của Tập đoàn Xuân Thành group

Một số kết quả nổi bật trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Trà My 7 tháng đầu năm 2014

Trước các diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ngay từ đầu năm 2014, UBND huyện Bắc Trà My đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2014 về tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; trên cơ sở đó, các cơ quan, ban ngành, địa phương đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt được một số kết quả quan trọng

Hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 21/5/2014, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản 6 tháng đầu năm 2014, về dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Nhuần – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì, đại diện lãnh đạo 13 xã, thị trấn và các ngành chức năng của huyện

Kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép tại xã Trà Bui

         Tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 06/5/2014, Phòng Tài nguyên - Môi truờng huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị xã Trà Đốc, xã Trà Tân, Công an huyện và lực lượng của Phòng tiến hành kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Suối Thùng Phi thuộc thôn 2, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My

Lực lượng cơ động huyện Bắc Trà My tổ chức kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép tại xã Trà Giác.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 10/4/2014, Phòng Tài nguyên - Môi truờng huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị xã Trà Giác, xã Trà Tân, Công an huyện và lực lượng của Phòng tiến hành kiểm tra, truy quét tại khu vực Chóp Nón thuộc thôn 2, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

Họp địa điểm đầu tư khu công nghiệp dệt, nhuộm, may tại huyện Thăng Bình

Ngày 06/3/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu đã chủ trì cuộc họp về địa điểm đầu tư dự án Khu công nghiệp dệt, nhuộm, may và các lĩnh vực liên quan đến may mặc, tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, địa phương, doanh nghiệp có liên quan như: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính,  BQL các khu công nghiệp tỉnh, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Quế Sơn, Công ty TNHH An Thịnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày 06/3/2014, Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kiểm tra thực tế dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, Nam Giang

Ngày 18/01/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu  đã chủ trì cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, UBND huyện Nam Giang, Đại Lộc,