Bắc Trà My: Kiểm tra, truy quét việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ ngày 20/12 đến ngày 25/12/2013, Phòng Tài nguyên và Môi truờng huyện điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị các xã: Trà Sơn, Trà Giác, Trà Đốc, Công an huyện và lực lượng của Phòng tiến hành kiểm tra, truy quét tại các xã với kết quả như sau: Tại khu vực Suối Tre thuộc thôn 4, xã Trà Kót (khai thác vàng): Tổ công tác phát hiện có 03 khung trại, 01 bánh đà, 02 thòn bằng ván, khoảng 100m2 bạt xanh, 100m ống dây dẫn nước, 01 xe rùa, khoảng 200m dây điện và một số dụng cụ khác

Kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại xã Trà Kót huyện Bắc Trà My

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, sáng ngày 03/12/2013, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My phối hợp cùng Công an huyện và lực lượng của UBND xã Trà Sơn tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại thôn 4 xã Trà Kót

Huyện Thăng Bình tập huấn tuyên truyền pháp luật về khoáng sản

Để triển khai thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, theo quy định khoản 4 Điều 12 của Quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 20/08/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam, ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn

Kiểm tra truy quét khoáng sản tại huyện Bắc Trà My

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 04/11/2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cơ quan thường trực (của BQL tận thu Tài nguyên Lâm khoáng sản huyện) đã điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị của xã Trà Dương và Trà Nú phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra, truy quét các khu vực khai thác khoáng sản thiếc trái phép tại bãi thiếc Nước Oa và bãi thiếc Dương Hòa xã Trà Giang và Trà Sơn với kết quả như sau: Tại khu vực Dốc Dẻ, khu vực thác 5 tầng thuộc thôn 5, xã Trà Giang và khu vực Đá Bàng thuộc thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn, Tổ công tác đã phát hiện 07 lán trại khoảng 140m2 bạt xanh, 600m dây dẫn nước, 03 xe rùa, khoảng 30m cầu dẫn nước và một số công cụ, dụng cụ khác dùng vào khai thác khoáng sản thiếc trái phép, Tổ công tác đã tiêu hủy toàn bộ số công cụ, dụng cụ nêu trên

Khảo sát thực tế tình hình khai thác vàng trái phép tại khu vực Thác Trắng mỏ vàng Bồng Miêu và làm việc với UBND xã Tam Lãnh

Ngày 17/9/2013, Ông Trần Xuân Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn gồm các thành viên: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh; Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Kết quả kiểm tra việc lấy đất tại thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc

Theo phản ánh của người dân thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc phản ánh: việc UNND xã Đại Tân cho lấy đất sét để bán cho các nhà máy gạch trên địa bàn

Truy quét khai thác khoáng sản thiếc trái phép trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My về việc ra quân tổ chức truy quét các điểm khai thác khoáng sản thiếc trái phép trên địa bàn huyện

Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/04/2011 của tỉnh ủy đối với huyện Nam Trà My

Ngày 13-14/5/2013, Sở TN&MT tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy  do Ông Trần Kim Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy về “ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh” đối với huyện Nam Trà My

Kiểm tra phản ánh của công dân về việc vận chuyển cát, sỏi gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Phước Thanh về việc kiểm tra nội dung phản ánh của hộ ông Nguyễn Công Khoa liên quan đến việc vận chuyển cát, sỏi tại khu vực thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình, chiều ngày 07/5/2013, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng, Phòng Tài nguyên và Môi trư­ờng huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Nghĩa tiến hành kiểm tra thực tế nội dung phản ánh của ông Nguyễn Công Khoa, kết quả như sau: Ngày 19/11/2012, UBND tỉnh có Quyết định số 3767/QĐ-UBND thu hồi diện tích 1