Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009 của Đoàn DCĐ cho biết hiện có 3

Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác đoàn năm 2009

Ngày 12/11/2009, Đoàn Dân Chính Đảng Quảng Nam đã có buổi kiểm tra về Công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2009, cùng làm việc có đại diện cấp ủy Sở, Ban chấp hành Chi Đoàn và một số đoàn viên