KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN NÒNG CỐT CẤP XÃ VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

Ngày 24/6/2024 tại Khách sạn Bàn Thạch, thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng khai mạc khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cấp xã về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho hơn 247 người là cán bộ địa chính - môi trường, đại diện các hội đoàn thể của các xã.

UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2024

UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2024

Huyện Nam Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ mitting ngày môi trường thế giới ngày 05/06/2024

Huyện Nam Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ mitting ngày môi trường thế giới ngày 05/06/2024

Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 – 08/6) và phát động “Tháng hành động vì môi trường” năm 2024

Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 – 08/6) và phát động “Tháng hành động vì môi trường” năm 2024

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, môi trường

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, môi trường

Đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An

Ngày 6/5, Văn phòng UBND tỉnh có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu liên quan việc đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Khóa đào tạo, bồi dưỡng về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam