Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với huyện ủy, ubnd huyện Núi Thành về nạo vét luồng kỳ Hà và tình hình nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải

Ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và vấn đề cấp nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP

- Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Bộ Y tế chỉ thị giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 08 ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế.

Tập huấn lớp Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong làng nghề truyền thống Quán Hương, TT Hà Lam

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng mô hình điểm thực hiện dự án “Xây dựng và thực hiện chương trình giữ gìn và phát triển làng nghề sản xuất thủ công gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án Xây dựng mô hình điểm “Thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường trong Làng nghề truyền thống Quán Hương gắn với bảo vệ môi trường”.

Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đề xuất cho vay ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến.

Mít-tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Sáng ngày 26/9/2017, UBND huyện Thăng Bình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 tại bãi biển thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Núi Thành với giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn

Trước những hạn chế, tồn tại trong việc xử lý vấn đề rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thời gian qua, mới đây, Huyện ủy Núi Thành đã thông qua Nghị quyết chuyên đề với nhiều giải pháp tích cực để khắc phục…

Hội thảo quan trắc môi trường

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình Hội thảo với chủ đề “Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường”

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về Luật BVMT (sửa đổi)

Sáng ngày 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV