Bảo vệ môi trường - Giảm thiểu rác thải trên sông/ hồ và đại dương thông qua Cải thiện Quản lý rác thải tại nguồn

Thực hiện Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các nội dung trong khuôn khổ Dự án "Quản lý và bảo tồn tài nguyên nước với sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam" theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức WWF-Tổ chức Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức tập huấn về "Bảo vệ môi trường - Giảm thiểu rác thải trên sông/ hồ và đại dương thông qua Cải thiện Quản lý rác thải tại nguồn" trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2019, cho các đối tượng là đại biểu đại diện các Hội, đoàn thể, cán bộ môi trường của 18 xã, thị trấn và Trưởng thôn, Chi hội trưởng hội phụ nữ; Bí thư chi đoàn của 113 thôn (khu) trên địa bàn huyện, với số lượng gần 400 người tham gia, diễn ra trong 5 ngày từ ngày 05/8 -09/8/2019, được tổ chức thành các cụm xã tại xã Đại Lãnh, Đại Đồng, Đại Thắng, Thị trấn Ái Nghĩa và Đại Cường

Nông Sơn: Hoàn thành công tác thu gom, xử lý rác thải nguy hại đồng ruộng năm 2019

Để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ người dân trên địa bàn nông thôn và trong khu vực trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Nông Sơn: Dùng bình thủy thay thế chai nhựa trong các cuộc họp và sinh hoạt tại cơ quan

Ngày 30/5/2019 UBND huyện Nông Sơn đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND để thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn,với mục đích tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", "Tháng hành động vì môi trường" năm 2019

Sáng ngày 04/6/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) và phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", "Tháng hành động vì môi trường" năm 2019 tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

Nông Sơn: Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tại 02 xã Quế Ninh và Phước Ninh năm 2019

Trong 02 ngày 13-14/5/2019, tại Hội trường UBND xã Quế Ninh và hội trường thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, Phòng TN&MT, Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn 02 xã

Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2018

Ngày 23/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2018

Đại Lộc: Tập huấn “Chương trình chống rác thải nhựa và nilon”

Sáng ngày 12/4/2019, tại Hội trường UBND huyện Đại Lộc, Phòng TN&MT phối hợp với Tổ chức WWF- Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về vấn đề có liên quan "công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, nilon", đây là một trong những nội dung thuộc Dự án "Quản lý và bảo tồn tài nguyên nước với sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam thực hiện trên địa bàn huyện Đại Lộc" do HSBC tài trợ thông qua tổ chức WWF tại Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

Đại Lộc: Tập huấn “Chương trình chống rác thải nhựa và nilon”

Sáng ngày 12/4/2019, tại Hội trường UBND huyện Đại Lộc, Phòng TN&MT phối hợp với Tổ chức WWF- Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về vấn đề có liên quan "công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, nilon", đây là một trong những nội dung thuộc Dự án "Quản lý và bảo tồn tài nguyên nước với sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam thực hiện trên địa bàn huyện Đại Lộc" do HSBC tài trợ thông qua tổ chức WWF tại Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

Hội thảo“Giới thiệu mô hình bẫy rác để quản lý chất thải rắn trên sông của tỉnh Thừa Thiên Huế”

Ngày 14/3/2019, tại Khách sạn Century, thành phố Huế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội Thừa Thiên Huế (CSRD) tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình bẫy rác để quản lý chất thải rắn trên sông của tỉnh Thừa Thiên Huế và cập nhật những kết quả chính của Dự án "Chương trình tái chế rác thải đô thị nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm chất thải nhựa trong thành phố, trên sông và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế"

Huyện Phú Ninh: Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 8/3/2019, phòng TN&MT huyện Phú Ninh tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện