Huyện Phú Ninh: Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 8/3/2019, phòng TN&MT huyện Phú Ninh tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện

Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường

Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/08/2016

Đại Lộc: Phát động ra quân đồng loạt hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Sáng ngày 10/3/2019, Huyện đoàn Đại Lộc đã tổ chức phát động ra quân đồng loạt hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" trên địa bàn toàn huyện với sự tham gia của đông đảo các đoàn viên thanh niên của Đoàn 18 xã, thị trấn

Dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam” tại thành phố Hội An

Chiều ngày 08/3/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp, làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên đoàn các đô thị Canada (FCM) để bàn về việc thực hiện dự án "Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam" tại thành phố Hội An

Thị xã Điện Bàn: Lễ phát động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

Sáng ngày 07/3/2019, tại Hội trường UBND xã Điện Phước, Ban Thường vụ Hội Liên hệ Phụ nữ thị xã tổ chức Lễ phát động thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và phong trào "Chống rác thải nhựa"

Tổng kết công tác TN&MT 2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn

Chiều ngày 28/02/2019, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TN&MT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện đề án quản lý chất thải rắn nông nghiệp

Thị xã Điện Bàn: Hội nghị tổng kết công tác thu gom, xử lý rác thải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 10/01/2019, tại hội trường UBND thị xã Điện Bàn, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu gom, xử lý rác thải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đại Lộc: Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn và tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018

Sáng ngày 25/12/2018, tại, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn trên địa bàn huyện

Tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2018

Thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Phòng TN&MT và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, trên cơ sở thống nhất chủ trương của UBND huyện tại Tờ trình số 248/TTr-TNMT ngày 29/10/2018 của Phòng TN&MT huyện xin chủ trương tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Kế hoạch số 06/KH-TNMT ngày 30/10/2018 về tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2018; Trong 03 ngày 28, 29, 30/11/2018 Phòng TN&MT đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức 03 buổi hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường với các nội dung: thực hiện các tiêu chí cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phổ biến một số quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và cách xử lý rác thải nông thôn

Góp ý Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Sáng ngày 27/11/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường