Hợp phần PCDA hoàn thành tốt kế hoạch năm 2010

Ngày 15/12/2010, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Hợp phần PCDA để kiểm điểm kết quả công tác năm 2010 và xác định nhiệm vụ công tác năm 2011 của Hợp phần

Đào tạo cán bộ về đánh giá môi trường chiến lược cho các đối tác chương trình hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (DCE)

Từ ngày 29/11 đến ngày 02/12/2010, tại Thành phố Đà Nẵng, Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Hợp phần “Hỗ trợ xây dựng năng lực trong quản lý và lập kế hoạch môi trường” đã tổ chức khóa đào tạo cán bộ nòng cốt về đánh giá môi trường chiến lược cho các đối tác của chương trình DCE

Khóa đào tạo “Liên kết các vấn đề quản lý môi trường”

Trong khuôn khổ hoạt động của Hợp phần “Hỗ trợ xây dựng năng lực trong quản lý và lập kế hoạch môi trường”(CDS), trực thuộc Chương trình hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (DCE); Từ ngày 22/11/2010 đến 25/11/2010, tại Hà Nội, Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Viện Công nghệ Châu Á - Việt Nam (AITVN) tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Liên kết các vấn đề quản lý môi trường bao gồm kinh tế môi trường, báo cáo môi trường, hệ thống quản lý môi trường và kiểm toán môi trường”

Công tác thu dọn lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Để xem xét các điều kiện môi trường trước khi cho tích nước vào lòng hồ công trình thuỷ điện Sông Tranh 2, ngày 2/11/2010 Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa việc thu dọn lòng hồ

Quỹ phát triển xã - CDF - Mô hình thực nghiệm cải thiện sinh kế cho cộng đồng

Ngày 29/10/2010 UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với WWF Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết dự án Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (BCI) giai đoạn 1 (2006-2010)

Khóa đào tạo “Lồng ghép quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn trong hoạt động thanh tra giám sát môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp”

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch về môi trường, vào ngày 18 và 19/10/2010, tại Hà Nội, Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) thuộc Bộ Công Thương tổ chức đợt tập huấn đầu tiên của khoá đào tạo “Lồng ghép quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn trong hoạt động thanh tra giám sát môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp”

Tập huấn kiến thức nghiệp vụ quản lý môi trường

Ngày 25/10/2010 tại Hội trường Khách sạn Vĩnh Khánh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường tổ chức lớp “Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý môi trường địa phương và doanh nghiệp”

Đối thoại quốc gia về quỹ môi trường toàn cầu chu kỳ 5 (GEF 5)

Từ ngày 14 - 16/10/2010 tại Hà Nội, Văn phòng Quỹ môi trường toàn cầu tại Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quỹ môi trường toàn cầu tổ chức Hội thảo đối thoại quốc gia về quỹ môi trường toàn cầu chu kỳ 5 (GEF 5- bắt đầu từ tháng 7/2010 đến tháng 07/2014)

Lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2859/UBND-KTN ngày 25/8/2010 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010”trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Cộng đồng quan tâm bảo vệ thiên nhiên”

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án trình diễn

Ngày 10/9/2010 tại Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phú, Văn phòng hỗ trợ Chương trình (PSO) thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (DCE) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án trình diễn tại đia phương”