Khởi công xây dựng công trình thu gom và xử lý nước thải Trường Xuân

Ngày 10/6/2010, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Thu gom và xử lý nước thải cụm công nghiệp Trường Xuân và Khu giết mổ gia súc phường Trường Xuân

Khởi động Pha II Dự án Hành lang ĐDSH các nước tiểu vùng MêKông mở rộng

Thực hiện Công văn số 286/TTg-QHQT ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ và tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng, ngày 10/5/2010, Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Văn phòng dự án BCI Quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường và ADB để thảo luận về kế hoạch tổng quan thực hiện pha II dự án Hành lang đa dạng sinh học các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (gọi tắt là dự án:  ADB-RPPTA 7459)

Triển khai kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh Qảng Nam năm 2010

Thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, ngày 25/5/2010 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường triển khai khảo sát, lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường năm 2010 trên địa bàn tỉnh

Hướng mới trong công tác xử lý rác thải

Ngày 27/5/2010, Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu đã có buổi làm việc với Tập đoàn Hệ thống giải pháp năng lượng GmbH thuộc Tập đoàn năng lượng Quốc gia Đức (ES+S) cùng đối tác là Công ty Cổ phần Ca Na An – là cầu nối cho các Tập đoàn Đức đầu tư tại Quảng Nam

Xúc tiến nhanh Dự án đầu tư xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn tại Cù Lao Chàm

Ngày 6/5/2010, tại thành phố Hội An, Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam (PCDA) đã tổ chức thông qua Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý chất thải rắn tại Cù Lao Chàm

Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”

Ngày 05/5/2010 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Hợp phần PCDA triển khai kế hoạch năm 2010

Ngày 12/3/2010 tại Hà Nội, Ban Quản lý hợp phần PCDA đã tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan để triển khai kế hoạch năm 2010, theo đó trong qúi II  các địa phương phải triển khai  3 hoạt động chính là  (1) phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho cộng đồng, (2) xây dựng kế hoạch tham gia các sự kiện đặc biệt trong năm  và (3) phổ biến Kế hoach hành động Kiểm soát ô nhiễm cấp tỉnh

Nhân dân Nông Sơn hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2010"

Hòa chung trong khí thế cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”

Học tập mô hình “Nói không với túi ny lon” tại Cù Lao Chàm - thành phố Hội An

Ngày 29/3/2010, Sở TN&MT phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Phòng TN&MT thành phố Hội An tổ chức buổi làm việc cùng Đoàn tỉnh An Giang để trao đổi, học tập kinh nghiệm về các mô hình xử lý rác thải mà chủ yếu là mô hình “nói không với túi ny lon” tại TP Hội An

Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, ngày 07/4/2010 Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở TN&MT về những vấn đề liên quan đến Tác động của việc xây dựng các công trình thuỷ điện đến môi trường và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên