Hợp phần PCDA triển khai kế hoạch năm 2010

Ngày 12/3/2010 tại Hà Nội, Ban Quản lý hợp phần PCDA đã tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan để triển khai kế hoạch năm 2010, theo đó trong qúi II  các địa phương phải triển khai  3 hoạt động chính là  (1) phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho cộng đồng, (2) xây dựng kế hoạch tham gia các sự kiện đặc biệt trong năm  và (3) phổ biến Kế hoach hành động Kiểm soát ô nhiễm cấp tỉnh

Nhân dân Nông Sơn hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2010"

Hòa chung trong khí thế cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”

Học tập mô hình “Nói không với túi ny lon” tại Cù Lao Chàm - thành phố Hội An

Ngày 29/3/2010, Sở TN&MT phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Phòng TN&MT thành phố Hội An tổ chức buổi làm việc cùng Đoàn tỉnh An Giang để trao đổi, học tập kinh nghiệm về các mô hình xử lý rác thải mà chủ yếu là mô hình “nói không với túi ny lon” tại TP Hội An

Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, ngày 07/4/2010 Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở TN&MT về những vấn đề liên quan đến Tác động của việc xây dựng các công trình thuỷ điện đến môi trường và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Hội thảo, tập huấn triển khai xây dựng hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề về môi trường

Từ ngày 8-9/4/2010, Tổng cục môi trường đã tổ chức Hội thảo, tập huấn triển khai xây dựng hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề môi trường

Thanh niên Tiên Phước hưởng ứng “Giờ Trái đất”

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 128/UBND-TH ngày 25/03/2010 về việc hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2010” trên địa bàn huyện, Phòng TNMT đã phối hợp với Huyện đoàn Tiên Phước xây dựng kế hoạch Liên tịch số 05/KHLT-TNMT-HĐ ngày 24/3/2010 tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2010”