Đại Lộc: Tập huấn “Chương trình chống rác thải nhựa và nilon”

Sáng ngày 12/4/2019, tại Hội trường UBND huyện Đại Lộc, Phòng TN&MT phối hợp với Tổ chức WWF- Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về vấn đề có liên quan "công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, nilon", đây là một trong những nội dung thuộc Dự án "Quản lý và bảo tồn tài nguyên nước với sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam thực hiện trên địa bàn huyện Đại Lộc" do HSBC tài trợ thông qua tổ chức WWF tại Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

Hội thảo“Giới thiệu mô hình bẫy rác để quản lý chất thải rắn trên sông của tỉnh Thừa Thiên Huế”

Ngày 14/3/2019, tại Khách sạn Century, thành phố Huế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội Thừa Thiên Huế (CSRD) tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình bẫy rác để quản lý chất thải rắn trên sông của tỉnh Thừa Thiên Huế và cập nhật những kết quả chính của Dự án "Chương trình tái chế rác thải đô thị nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm chất thải nhựa trong thành phố, trên sông và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế"

Huyện Phú Ninh: Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 8/3/2019, phòng TN&MT huyện Phú Ninh tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện

Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường

Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/08/2016

Đại Lộc: Phát động ra quân đồng loạt hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Sáng ngày 10/3/2019, Huyện đoàn Đại Lộc đã tổ chức phát động ra quân đồng loạt hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" trên địa bàn toàn huyện với sự tham gia của đông đảo các đoàn viên thanh niên của Đoàn 18 xã, thị trấn

Dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam” tại thành phố Hội An

Chiều ngày 08/3/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp, làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên đoàn các đô thị Canada (FCM) để bàn về việc thực hiện dự án "Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam" tại thành phố Hội An

Thị xã Điện Bàn: Lễ phát động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

Sáng ngày 07/3/2019, tại Hội trường UBND xã Điện Phước, Ban Thường vụ Hội Liên hệ Phụ nữ thị xã tổ chức Lễ phát động thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và phong trào "Chống rác thải nhựa"

Tổng kết công tác TN&MT 2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn

Chiều ngày 28/02/2019, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TN&MT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện đề án quản lý chất thải rắn nông nghiệp

Thị xã Điện Bàn: Hội nghị tổng kết công tác thu gom, xử lý rác thải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 10/01/2019, tại hội trường UBND thị xã Điện Bàn, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu gom, xử lý rác thải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đại Lộc: Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn và tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018

Sáng ngày 25/12/2018, tại, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn trên địa bàn huyện