Nam Trà My: Tháng hành động vì môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 2598/KH-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND huyện Nam Trà My ban hành Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 1/6/2018 tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2018

Thị xã Điện Bàn: Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn theo mô hình khoán hộ

Sáng ngày 10/5/2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn theo mô hình khoán hộ

Huyện Tiên Phước: Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên Môi trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 24/5/2018, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên Môi trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội thảo góp ý điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng cho mục tiêu về quản lý, thu gom chất thải rắn góp phần bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Nam

Thị xã Điện Bàn: Họp công bố kết quả quan trắc môi trường nước năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Sáng ngày 03/4/2018, Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn đã tổ chức họp công bố kết quả quan trắc môi trường nước năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2017

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sáng ngày 21/03/2018, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2017

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Bắc Trà My về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 – Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI) về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; Phòng Tài nguyên và Môi trường được sự thống nhất về chủ trương của UBND huyện và hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2017 cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt 13 xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải trên địa bàn huyện vào ngày 14/12 /2017 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện

Lấy ý kiến dự thảo: Thông tư thay thế thông tư số 42/2011/TT-BTNMT, bộ đơn giá và đề án thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Ngày 08/12/2017 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo "Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT; Dự thảo Bộ đơn giá cho công tác tư liệu môi trường; Dự thảo đề án thu phí, khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường" để lấy ý kiến góp ý từ một số đơn vị trong Bộ TN&MT, các Sở TN&MT trên toàn quốc và một số Bộ ngành có liên quan

Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Sáng ngày 26/9/2017, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 tại bãi biển thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình

Nam Giang: Giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Sáng ngày 16/7/2017 tại phòng họp UBND huyện Nam Giang, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Lãnh đạo huyện Nam Giang để bàn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý TN&MT trên địa bàn huyện