Tập huấn nghiệp vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về đất đai

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh năm 2013, trong 2 ngày 11 và 12/9/2013, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai cho hơn 100 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính của 18 huyện, thành phố và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh

Tập huấn triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ

Ngày 26/8/2013, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư Pháp

Các hộ dân thôn Tân Phú và thôn Phú Đông xã Tam Phú tranh chấp đất với chùa Phú Quang xã Tam Phú

Ngày 20/8/2013, Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì họp giải quyết các vấn đề liên quan đến đại diện các hộ dân thôn Tân Phú và thôn Phú Đông xã Tam Phú xây dựng công trình Miếu trên đất chùa Phú Quang; Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo tỉnh, các Ban, ngành của Thành phố Tam Kỳ (Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban dân vận Thành ủy, Văn phòng HĐND- UBND, Công an, phòng Nội vụ, phòng TNMT, Đội quy tắc đô thị, phòng Văn hóa Thông tin… Sau khi nghe các ngành của xã báo cáo tình hình tranh chấp đất của các hộ dân, quá trình quản lý, sử dụng đất của chùa Phú Quang, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp, Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đã kết luận: - Việc các hộ dân tự ý xây dựng Miếu trên đất của chùa Phú Quang cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Đối thoại với hộ dân về nội dung khiếu nại

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết

Đối thoại với hộ dân tại thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên

Ngày 03/5/2013, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức đối thoại với hộ ông Trần Hữu Xí, trú tại thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và hộ ông Trang Nam, trú tại khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 4/2013

Ngày 22/4/2013, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2013

Đối thoại với hộ dân về tranh chấp đất đai

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết

Họp nghe báo cáo kết quả kiểm kê tài sản của công ty TNHH Thành Tài và tư vấn tham gia giải quyết vụ án hành chính

Sáng ngày 15/3/2013, PCT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã chủ trì tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản còn lại trên đất của công ty TNHH Thành Tài và tư vấn tham gia giải quyết vụ án hành chính

Đối thoại với 02 hộ dân để giải quyết khiếu nại

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết

Đối thoại với 02 hộ dân tại phường Cẩm An, TP Hội An

Ngày 26/02/2013, ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền đã chủ trì cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh, Phường Cẩm An và UBND Thành phố Hội An tổ chức đối thoại với ông Trần Minh Dũng, bà Phạm Thị Một (ông Dũng, bà Một ủy quyền cho ông Trần Minh Hòa tham gia đối thoại) trú tại Khối phố Tân Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An theo qui định tại Điều 39, Luật khiếu nại năm 2011