Hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2011

Ngày 30/6/2011, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và triển khai Kế hoạch của UBND Tỉnh về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật Bảo vệ Môi trường năm 2011

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT năm 2011; Được sự hỗ trợ của Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực Đông dân nghèo (PCDA)”; Ngày 23/6/2011, tại Hội trường Khối mặt trận đoàn thể huyện Tây Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Hội Nông dân huyện Tây Giang tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật BVMT cho hơn 80 cán bộ hội viên phụ nữ, nông dân, địa chính các xã, thị