Tiến độ dự án xây dựng HSĐC & CSDL QLĐĐ vùng Đông sông Trường Giang huyện Thăng Bình

Ngày 09/01/2013, Đ/c Phan Công Vỹ (PCT UBND huyện Thăng Bình) và Đ/c Nguyễn Viễn (PGĐ Sở TN&MT) đồng chủ trì tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ và bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDLQLĐĐ vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình

UBND tỉnh công bố bảng giá các loại đất năm 2013

Ngày 20/12/2012 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013

Khách mời trường quay về chủ đề “Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Thực trạng và giải pháp”

20h ngày 26/12/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã tổ chức thành công chương trình Khách mời trường quay với chủ đề “Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Thực trạng và Giải pháp”

Giao ban công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu huyện Núi Thành

Sáng ngày 28/11/2012, Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị giao ban về công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu huyện Núi Thành

Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở TN&MT về các nội dung trình kỳ họp thứ 06, HĐND tỉnh khóa VIII

Ngày 20/11/2012 Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 06, HĐND tỉnh khóa VIII

Một số nội dung chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng đất và kiến thức về động đất

Ngày 26/10/2012 được sự thống nhất của UBND huyện Nông Sơn, Phòng TN&MT phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức lớp tập huấn “Một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; phổ biến kiến thức về động đất và biện pháp ứng phó khi động đất “ cho hơn 70 người là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh của 40 thôn trên địa bàn huyện

Hội thảo tập huấn “Quản lý và vận hành hệ thống địa chính đa mục tiêu và kinh nghiệm quốc tế”

Hội thảo tập huấn về “Quản lý và vận hành hệ thống địa chính đa mục tiêu và kinh nghiệm quốc tế” tổ chức tại Hà Nội từ ngày 02-04/10/2012 dưới sự chủ trì của lãnh đạo Tổng cục Quản lý Đất đai Việt Nam và Cơ quan lập bản đồ, Địa chính và Đăng ký đất đai Thụy Điển (Lantmateriet)

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 04/10/2012 ông Trần Xuân Vinh - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đã chủ trì tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Kiểm tra tiến độ thi công công trình thủy điện Sông Bung 2

Ngày 18/9/2012 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra tiến độ thi công công trình Thủy điện Sông Bung 2 để báo cáo Thường trực UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vùng lòng hồ công trình thủy điện Sông Bung 2 tại xã Tr’Hy huyện Tây Giang theo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh tại bút phê ghi ngày 28/8/2012

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng

Trong 2 ngày 18-19/9/2012, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 5 – Kỳ họp chuyên đề để đánh giá tình hình thực hiện, xem xét điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết chuyên đề, thông qua Chương trình tổng thể phát triển hinh tế – xã hội miền núi đến năm 2020 và quyết định các vấn đề quan trọng theo luật định