Tập huấn công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng ngày 11/9/2012 Tổ quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam khai mạc đợt tập huấn cho đại diện Lãnh đạo UBND, cán bộ các phòng: Kinh tế - Hạ tầng (Quản lý đô thị), Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường của các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên; Ban chỉ đạo, cán bộ Địa chính – Xây dựng, cán bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp, cán bộ Văn phòng HĐND&UBND của các xã thuộc 50 xã điểm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới năm 2015 của các địa phương trên; các đơn vị tư vấn

Tập huấn công tác quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng ngày 11/9/2012 Tổ quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam khai mạc đợt tập huấn cho đại diện Lãnh đạo UBND, cán bộ các phòng: Kinh tế - Hạ tầng (Quản lý đô thị), Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường của các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên; Ban chỉ đạo, cán bộ Địa chính – Xây dựng, cán bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp, cán bộ Văn phòng HĐND&UBND của các xã thuộc 50 xã điểm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới năm 2015 của các địa phương trên; các đơn vị tư vấn

Tổng kết Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 07/9/2012, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2009-2012 Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND về chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng

Để chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 05, Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá VIII, ngày 20/8/2012, Thường trực HĐND tỉnh - ông Trần Kim Hùng - Phó Chủ tịch cùng lãnh đạo các Ban HĐND đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường và các Phòng chuyên môn về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh - Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, bổ sung

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trinh MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/8/2012 UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá  kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam do PCT Thường trực Nguyễn Ngọc Quang chủ trì hội nghị

Tạm bàn giao đất thu hồi tại Điện Ngọc

Thực hiện công văn số: 2620/UBND-KTTH ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tạm bàn giao khu đất cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (viết tắc là Constrexim Holdings) quản lý

Kết quả thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ

Chiều ngày 30/7/2012, Chủ tịch Lê Phước Thanh chủ trì họp để nghe kết quả thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Hội nghị về công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng CSDL địa chính

Từ ngày 24-27/12/2012, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng Cục quản lý đất đai đã khai mạc Hội nghị tập huấn về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát tại tỉnh Quảng Nam

Từ Ngày 17 – 20/7/2012, Tổ công tác số 6, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Mã Điền Cư - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Tổ trưởng tổ chức giám sát tại tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Thực hiện Quyết định số: 3681/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam phối hợp quản lý và lập kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh quyết định