Tối ưu hóa sử dụng đất trong quy hoạch phát triển

Trong 2 ngày 12-13/10/2011 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế (LEI - Agricultural Economics Research Institute, Wageningen UR, AidEnvironment và Terrestrial Carbon Group) tổ chức hội thảo xác định phạm vi nghiên cứu “Tối ưu hóa Sử dụng đất trong quy hoạch phát triển” trong bối cảnh đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu ưu tiên của Chính phủ về an ninh lương thực, phát triển nông thôn và biến đổi khí hậu

Tình hình xây dựng Khu KTM Chu Lai 2003-2010 và phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015

Ngày 03/10/2011 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe BQL Khu KTM báo cáo đánh giá tình hình xây dựng Khu KTM Chu Lai giai đoạn 2003-2010 và phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì cuộc họp

Họp ban quản lý dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Ngày 12/9/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp Ban Quản lý Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai do ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở chủ trì

Tình hình thực hiện dự án xây dựng HSĐC & CSDL quản lý đất đai TP Tam Kỳ

Ngày 31/8/2011, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện triển khai thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL QLĐĐ trên địa bàn thành phố nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh và triển khai công tác kê khai đăng ký QSD đất phường Tân Thạnh, An Sơn và xã Tam Ngọc

Họp liên tịch HĐND-UBND-UBMTTQ.

Họp liên tịch HĐND-UBND-UBMTTQ

Hội nghị tập huấn công tác quy hoạch sử dụng đất

Ngày 15,16/8/2011, tại Hà Nội Tổng cục QLĐĐ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác QH, KH SD đất

Triển khai xây dựng bản giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/8/2011 UBND tỉnh đã có Quyết định số 2452/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng giá đất 2012 trên địa bàn tỉnh, trong đó giá đất năm 2012 được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát giá đất thị trường tại 125 điểm điều tra với số lượng phiếu điều tra tối thiểu là 5

Tình hình thực hiện 03 dự án ven biển

Ngày 11/8/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức báo cáo tình hình thực hiện các dự án ven biển, gồm các dự án: Công ty TNHH Pegasus Fund 1 VN, Công ty TNHH Quê Việt và Công ty cổ phần Indochina-Thế kỷ 21, nội dung như sau: 1

Hội nghị về công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ngày 06/7/2011 UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị về công tác BT, HT và TĐC

Họp triển khai dự án khu du lịch của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T.I.D.I

Ngày 15/6/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T