Đại Lộc: Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sáng ngày 17/10/2019, UBND huyện Đại Lộc tổ chức cuộc họp triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

Sáng ngày 09/10/2019, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai (KKĐĐ) năm 2019 tỉnh họp nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo KKĐĐ báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác KKĐĐ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo là các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN – BTNMT

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN – BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư số 07/VBHN – BTNMT

Thông tư số 07/VBHN – BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tập huấn nghiệp vụ Kiểm kê đất đai, lập Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 4256/UBND-KTN ngày 19/7/2019 và Công văn số 4668/UBND-KTN ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ dân

Ngày 8/8/2019, tại cụm Công nghiệp Mỹ An 2, xã Đại Quang; Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Đại Lộc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Huỳnh Phùng đang sử dụng các thửa đất số 3 và 11, thuộc mảnh trích đo địa chính số 02-2017 (tờ bản đồ số 02), xã Đại Quang tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc do ông không chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật

Họp thông qua bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện Nông Sơn

Sáng ngày 26/7/2019, UBND huyện Nông Sơn đã tổ chức cuộc họp thông qua bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện

Giải quyết vướng mắc tái định cư

Sáng ngày 12/7/2019, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn để trao đổi, giải quyết vướng mắc về công tác giao đất, bố trí tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, giải tỏa trắng để xây dựng công trình đường trục chính vào trung tâm hành chính huyện Nông Sơn theo đề nghị của UBND huyện Nông Sơn tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 07/6/2019

Triển khai xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh