Kết quả họp giải quyết những vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng HSĐC & CSDL QLĐĐ thành phố Tam Kỳ

Ngày 21/3/2011, theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND thành phố Tam Kỳ đã tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết những vướng mắc có liên quan đến dự án xây dựng HSĐC&CSDL QLĐĐ trên địa bàn thành phố

Kết quả họp giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng HSĐC & CSDL quản lý đất đai huyện Núi Thành

Ngày 22/3/2011, theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết những vướng mắc có liên quan đến dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành

Họp về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Ninh

Ngày 15/3/2011 UBND huyện Phú Ninh tổ chức cuộc họp về kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới và đánh giá tình hình triển khai xây dựng thí điểm xã nông thôn mới xã Tam Phước

Kết quả cuộc họp về công tác bồi thường, GPMB

Ngày 11/3/2011, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Hội An để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố do ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT Thường trực UBND tỉnh chủ trì

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2011

Ngày 14/3/2011, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2011

Xác định giá đất khu đô thị sinh thái Nam Tam Phú

Ngày 10/3/2011 UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan để xác định giá đất khu đô thị sinh thái Nam Tam Phú do Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì

Quy hoạch chung xây dựng Điện Bàn

Ngày 03/3/2011, tại Hội trường UBND tỉnh, UBND huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch chung huyện Điện Bàn đến năm 2030

Kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh về công tác GPMB

        Ngày 21/02/2011, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để nghe báo cáo về chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo trong năm 2011 do ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh chủ trì

Lãnh đạo Sở TN&MT làm việc với các đơn vị huyện Phú Ninh

Chiều ngày 17/01/201 Ban Giám đốc Sở TN&MT và các phòng chuyên môn của Sở có buổi làm việc với Lãnh đạo và các phòng: Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Hạt Kiểm lâm của huyện Phú Ninh

Phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 30/12/2010 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo và Tổ công tác) tổ chức họp phiên đầu tiên tại Quảng Nam do ông Đinh Văn Thu - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì, nhằm thảo luận Quy chế hoạt động, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch công việc thời gian đến