Phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 30/12/2010 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo và Tổ công tác) tổ chức họp phiên đầu tiên tại Quảng Nam do ông Đinh Văn Thu - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì, nhằm thảo luận Quy chế hoạt động, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch công việc thời gian đến

Tổng kết kiểm kê đất đai năm 2010

Thực hiện điều 53 Luật Đất đai năm 2003 về thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai 5 năm 1 lần, ngày 15/5/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 618/CT-TTg v/v kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, Bộ TN&MT đã chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê đất đai 1/1/2010 và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn cả nước với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 693 đơn vị hành chính cấp huyện và 11

Hội thảo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003

Thực hiện Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 23/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, ngày 10/12/2010 Bộ TN&MT cùng với UBND Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, để làm điểm chỉ đạo việc tổng kết Luật Đất đai trên địa bàn của cả nước

Đối thoại 14 hộ dân về BT, HT tại xã Tam Hải huyện Núi Thành

Ngày 17/11/2010, UBND huyện Núi Thành tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với 14 hộ dân tại xã Tam Hải về vướng mắc công tác bồi thường, GPMB thuộc dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà

Phổ biến Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành

Ngày 05-06/11/2010, tại thành phố Huế, Vụ chính sách Thuế (trực thuộc Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội thảo triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành

Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có nhiều khởi sắc

Ngày 5/11/2010 Ban Quản lý phát triển đô thị Điện Nam - Điện Ngọc tổ chức tổng kết công tác đầu tư năm 2010, kỷ niệm 2 năm ngày Đô thị Việt Nam 8/11/2008 - 8/11/2010 và Khánh thành trụ sở làm việc mới của Ban tại Ngã Tư Điện Ngọc

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 10/9/2010 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT v/v phê duyệt đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư

Phòng TN-MT Thăng Bình tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành quản lý đất đai Việt Nam

Ngày 30/9/2010, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2010)

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định mới về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/9/2010 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 ban hành Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam giám sát cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐĐBQH ngày 19/8/2010 về Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, thuế và hải quan, sáng ngày 14/9/2010 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp đã làm việc với Sở TN&MT về những nội dung có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai