Thông báo về việc tuyển dụng điều phối viên đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Tây Giang

Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 01 vị trí điều phối viên làm việc tại Đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Tây Giang

Thông báo Về việc tuyển dụng trợ lý kế toán, trợ lý điều phối viên dự án BCC - GEF

THÔNG BÁOVề việc tuyển dụng trợ lý kế toán, trợ lý điều phối viên dự án BCC - GEF Ban quản lý dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (viết tắt BCC) tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 01 vị trí trợ lý kế toán và 01 vị trí trợ lý điều phối viên làm việc tại Văn phòng Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam

Thông báo Hoạt động khoáng sản thuộc tiêu chí không đấu giá

THÔNG BÁOHỒ SƠ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN THUỘC TIÊU CHÍ KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:- Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại Sông Cái, thôn Thạnh Mỹ 1, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Thông báo tuyển dụng công chức tại các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT

Thông báo số 499/TB-STNMT ngày 09/09/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức vào làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin tuyển kế toán Dự án BCC

THÔNG TIN TUYỂN KẾ TOÁN DỰ ÁN BCC TỈNH QUẢNG NAM Ban quản lý dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (viết tắt BCC) tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 2 vị trí kế toán chuyên trách làm việc tại :1

Tuyển kế toán dự án BCC

THÔNG TIN TUYỂN KẾ TOÁN DỰ ÁN BCC TỈNH QUẢNG NAM Ban quản lý dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (viết tắt BCC) tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 3 vị trí kế toán chuyên trách làm việc tại :1

Chung tay vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước

Cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam vô cùng bức xúc, căm phẫn việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống kể cả tàu quân sự xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 01 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬT

(Hạng nộp Hồ sơ chậm nhất ngày 12/11/2013) Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam tuyển dụng 02 (hai) cán bộ kỹ thuật làm việc chuyên trách cho dự án với chức năng nhiệm vụ theo điều khoản giao việc như sau:I

Thông báo tuyển Kế toán dự án BCC

Thông báo tuyển Kế toán dự án BCC (Hạng nộp Hồ sơ chậm nhất ngày 28/3/2012) Bốn kế toán của Dự án sẽ làm việc cho Ban quản lý dự án Trung ương(CPMU) tại Hà Nội; Ban quản lý Dự án tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và ThừaThiên Huế