Chung tay vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước

Cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam vô cùng bức xúc, căm phẫn việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống kể cả tàu quân sự xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 01 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬT

(Hạng nộp Hồ sơ chậm nhất ngày 12/11/2013) Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam tuyển dụng 02 (hai) cán bộ kỹ thuật làm việc chuyên trách cho dự án với chức năng nhiệm vụ theo điều khoản giao việc như sau:I

Thông báo tuyển Kế toán dự án BCC

Thông báo tuyển Kế toán dự án BCC (Hạng nộp Hồ sơ chậm nhất ngày 28/3/2012) Bốn kế toán của Dự án sẽ làm việc cho Ban quản lý dự án Trung ương(CPMU) tại Hà Nội; Ban quản lý Dự án tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và ThừaThiên Huế

Mời họp qua mạng