Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Thế Ngọc làm việc với Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam; Nhanh chóng giám sát, quản lý, cập nhật thông tin đo đạc bản đồ trên mạng Internet

Ngày 12/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Thế Ngọc đã có buổi làm việc với Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam về công tác quản lý và cấp phép bản đồ trực tuyến trên các hệ thống mạng Internet, dịch vụ cung cấp và khai thác bản đồ điện tử

Cảnh giác với thư rác lợi dụng cúm A/H1N1

Những kẻ lừa đảo trên mạng đang lợi dụng dịch cúm A/H1N1 để phát tán những email có thông tin liên quan đến dịch cúm, nhưng nội dung là quảng cáo hoặc nguy hiểm hơn là đoạn mã độc được cài đặt sẵn trong những liên kết bên trong email

Lễ chào mừng hoàn thành công tác phân bố cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 23/2, tại khu vực cửa khẩu Hữu nghị quan (Lạng Sơn), Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc đã cùng tổ chức lễ chào mừng hoàn thành công tác phân bố cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (VN - TQ) theo nghi thức trang trọng cấp Nhà nước

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như tính thực thi của pháp luật trong thực tiễn, ngày 23/12 – 25/12/2008, Trung tâm bồi dưỡng văn hoá nghệ thuật tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên ở các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên nước năm 2008

Thanh tra Tài nguyên môi trường là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường; Trong đó thanh tra tài nguyên nước cũng đóng vai trò đáng kể nhằm đảm bảo việc sử dụng nước hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên quan trọng này

Kiểm tra hoạt động Đo đạc bản đồ

Trong 02 ngày (11-12/8/2008), Đoàn kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường được thành lập theo Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường đã làm việc tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam

Hội thảo góp ý Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Trong hai ngày 8-9/12/2009 tại Hà Nội, Dự án hỗ trợ Thanh tra khoáng sản (SMI) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo lần 2 Luật Khoáng sản (sửa đổi), với sự tham gia của cán bộ quản lý các Sở TN&MT (thuộc vùng Dự án) như Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Nam