Hội nghị chuyên đề: Trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBDN tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024

UBDN tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Sáng ngày 17/5/2024, Hội nghị Toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do đồng chí Mai Lương Khôi – Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Văn yên – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì, theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Trung tâm tại Bộ Tư pháp có sự tham dự các đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, và 63 điểm cầu tại địa phương các tỉnh, thành với sự tham gia chủ trì của Lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp, cùng tham dự là đại biểu các cơ quan Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

Sáng ngày 07/5/2024, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội – Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Quảng Nam. Tham gia dự buổi tiếp còn có đại diện của các cơ quan, ban ngành của tỉnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Nội chính tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và xã hội, …

Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện, thị xã: Đại Lộc, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Điện Bàn

Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và giá khởi điểm đối với các khu vực khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã: Đại Lộc, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Điện Bàn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp Luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp Luật

UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021