Giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2012 khối sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/6/2012, Ông Phan Tấn Nghị - Phó Chánh Thanh tra Tỉnh chủ trì tổ chức giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2012 khối sở, ban, ngành  tỉnh Quảng Nam

Thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 441/QD-BTNMT ngày 09/4/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công văn số: 1251/UBND-KTN ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 92/QD-STNMT ngày 16/5/2012 về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông lâm trường và các công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 4/2012

Ngày 26/4/2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Phòng Tiếp dân, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Tỉnh, Ban pháp chế HĐND, Công An, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Thanh tra Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh, UBND huyện Điện Bàn và UBND xã Điện Minh tổ chức tiếp ông Phan Xuân Sơn, trú tại thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn

Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg,  ngày 14/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, từ ngày 16 -  20/4/2012, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do các giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra trực tiếp giảng dạy

Giải quyết đơn thư của nhân dân thôn 7A về ô nhiễm môi trường

Ngày 13/02/2012, tại văn phòng UBND huyện Điện Bàn, đã tổ chức cuộc họp giải quyết đơn thư của nhân dân thôn 7A về vấn đề ô nhiễm môi trường tại CCN Thương Tín 1, xã Điện Nam Đông dưới sự chủ trì của Ông Đặng Hữu Lên - PCT UBND huyện Điện Bàn cùng với sự tham gia của Lãnh đạo Sở TNMT, phòng CSMT, Chi cục BVMT, các ban ngành đoàn thể của Huyện, xã Điện Nam Đông, đại diện nhân dân thôn 7A và đại diện 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Huỳnh Nguyên, ViNa Nhật, Việt Pháp

Kết quả Thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phước Sơn

Ngày 29/12/2011, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về Kết luận thanh tra số: 869/KL-STNMT ngày 12/12/2011 của Sở TN&MT về thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phước Sơn tại khối 2A, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn

UBND tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12/2011

Ngày 22/12/2011, ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2011 đối với 02 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết: - Vụ 1: của 03 anh em ông Hồ Văn Ba, Hồ Anh Ta, Hồ Văn Nga  khiếu nại Quyết định số: 753/QĐ-UBND ngày 16/3/2011 của Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn về việc giải quyết nội dung khiếu nại “Xin lại một phần diện tích đất cũ để làm nhà tưởng niệm cha mẹ là liệt sĩ”

Tập huấn kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ.

Ngày 26/10 – 29/10/2011, Ban quản lý dự án ADB – Bộ Nội vụ đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ cho hơn 50 học viên là cán bộ, công chức đến từ các sở, ban, ngành của tỉnh

Tình hình công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam

Ngày  07/10/2011, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2011 theo Kế hoạch số: 300/KH-UBND ngày 24/01/2011của UBND Tỉnh và bàn biện pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2011

Kiểm tra, giám sát công tác CCHC

   Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011 của Tỉnh uỷ; Quyết định số 565-QĐ/TU ngày 11/8/2011 của Tỉnh uỷ thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với Đảng uỷ và Giám đốc Sở TN&MT