Đoàn thanh tra Bộ TN&MT trả kết quả thanh tra công tác BVMT tại Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 973/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc thanh tra công tác bảo vệ trên địa bàn các tỉnh Thừa thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, ngày 24/8/2011, tại Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, Đoàn Thanh tra do ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT- Trưởng Đoàn - chủ trì

Tiếp các hộ dân có đơn khiếu nại về đất đai tại Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

Thực hiện Thông báo số: 43/TB-UBND ngày 18/2/2011 của ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 20/7/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp các hộ dân có đơn khiếu nại tại UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

Giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2011 khối sở, ban, ngành

Ngày 12/7/2011, ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức buổi giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2011 khối sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

Hội nghị triển khai Luật Thanh tra năm 2010

Ngày 24/6/2011, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Truyền hình trực tuyến triển khai Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011)

Họp xử lý tài chính đối với các khoản thu nợ tiền sử dụng đất của một số dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Ngày 13/4/2011, BQL Phát triển Đô thị Mới Điện Nam - Điện Ngọc (BQL) tổ chức cuộc họp các ngành có liên quan về thực hiện xử lý về tài chính đối với các khoản thu nợ tiền sử dụng đất của một số dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Tổng kết hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh năm 2010

Ngày 17/01/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh (Hội đồng tư vấn) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2010 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2011, với thành phần là đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh

Thanh tra liên ngành về đất đai

Thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao, cho thuê đất; Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg

Thanh tra việc chấp hành pháp luật môi trường, đất đai và tài nguyên nước các dự án có sân Gôn

Ngày 12/7/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 1243/QĐ-BTNMT V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật môi trường, đất đai và tài nguyên nước các dự án sân gôn tại các tỉnh (thành phố) Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Hội nghị tập huấn: Thanh tra đất đai, môi trường, tài nguyên nước các dự án sân Gôn

Ngày 22 và 23/7/2010, tại khu du lịch Khoang Xanh, thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

Hội thảo Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 06 và 07/05/2010, tại khách sạn La Thành, Hà Nội