Kết quả 10 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo

Khiếu nại, tố cáo (KNTC) là quyền của công dân

Thanh tra với công tác xử lý vi phạm hành chính

Từ tháng 1 đến đầu tháng 8/2009 Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường Quảng Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 1.751 đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2009

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2009, các Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước đã triển khai tổng cộng 480 Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1

Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên nước năm 2008

Thanh tra Tài nguyên môi trường là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường; Trong đó thanh tra tài nguyên nước cũng đóng vai trò đáng kể nhằm đảm bảo việc sử dụng nước hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên quan trọng này