Hội nghị triển khai Luật Thanh tra năm 2010

Ngày 24/6/2011, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Truyền hình trực tuyến triển khai Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011)

Họp xử lý tài chính đối với các khoản thu nợ tiền sử dụng đất của một số dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Ngày 13/4/2011, BQL Phát triển Đô thị Mới Điện Nam - Điện Ngọc (BQL) tổ chức cuộc họp các ngành có liên quan về thực hiện xử lý về tài chính đối với các khoản thu nợ tiền sử dụng đất của một số dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Tổng kết hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh năm 2010

Ngày 17/01/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh (Hội đồng tư vấn) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2010 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2011, với thành phần là đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh

Thanh tra liên ngành về đất đai

Thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao, cho thuê đất; Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg

Thanh tra việc chấp hành pháp luật môi trường, đất đai và tài nguyên nước các dự án có sân Gôn

Ngày 12/7/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 1243/QĐ-BTNMT V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật môi trường, đất đai và tài nguyên nước các dự án sân gôn tại các tỉnh (thành phố) Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Hội nghị tập huấn: Thanh tra đất đai, môi trường, tài nguyên nước các dự án sân Gôn

Ngày 22 và 23/7/2010, tại khu du lịch Khoang Xanh, thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

Hội thảo Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 06 và 07/05/2010, tại khách sạn La Thành, Hà Nội

Kết quả 10 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo

Khiếu nại, tố cáo (KNTC) là quyền của công dân

Thanh tra với công tác xử lý vi phạm hành chính

Từ tháng 1 đến đầu tháng 8/2009 Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường Quảng Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 1.751 đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2009

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2009, các Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước đã triển khai tổng cộng 480 Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1