Nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Nam”

Ngày 17/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý nhiệm vụ "Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050" và "Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Nam".

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 05/7/2020, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, do đ/c Phùng Quốc Hiển - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn; đ/c Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKH, CN&MT Quốc hội – Phó Đoàn; đ/c Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB-TC ngân sách Quốc hội và lãnh đạo các Bộ: TN&MT, NN&PTNT kiểm tra thực tế Nhà máy thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 và làm việc với tỉnh Quảng Nam về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập. Về phía tỉnh Quảng Nam tham dự làm việc với Đoàn có đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: TN&MT, Công Thương, NN&PTNT.

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/06/2021

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/06/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Quyết định 4011/QĐ-UBND

Quyết định 4011/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 89/QĐ-UBND

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông tư số 31/TT-BTC

Thông tư số 31/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính Quy định về áp dụng Quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Quyết định số 1411/QĐ-UBND

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/05/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định 55/2021/NĐ-CP

Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nghị định số 51/2021/NĐ-CP

Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia